„Polimex-Mostostal” SA i GE Power Sp. z o.o. podpisały list intencyjny w związku z budową Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW.

News

 

W dniu 22 czerwca br. „Polimex-Mostostal” SA i „GE Power” Sp. z o.o. podpisały list intencyjny w związku z budową Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, wystarczającej do zasilenia 300 tys. gospodarstw domowych.

Przedsiębiorstwa uzgodniły, że „GE Power” Sp. z o.o. zleci „Polimex-Mostostal” SA realizację jednego lub więcej spośród wymienionych zakresów: prace budowlane, dostawa konstrukcji stalowych oraz montaż konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwa mogą ponadto współpracować w obszarach prac projektowych oraz innych usług i dostaw wymaganych dla realizacji Projektu Ostrołęka.

Ten wysokosprawny, niskoemisyjny, na parametry nadkrytyczne pary blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MW, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii dostępnych obecnie w Polsce.  Dzięki nim obiekt w Ostrołęce osiągnie najwyższą wśród elektrowni parowych w Polsce sprawność na poziomie 46% i znacznie przewyższy globalną średnią, która wynosi 33%.

„Polimex-Mostostal” SA ma unikalne w Polsce kompetencje w branży inżynieryjno-budowlanej i z wielką przyjemnością wniesie swój wkład w budowę elektrowni w Ostrołęce. Liczymy na dobrą współpracę z GE Power przy budowie bloków energetycznych. Mamy bogate doświadczenie w  realizacji tak dużych inwestycji powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Dzisiejszy list intencyjny umacnia współpracę GE Power z Polimex-Mostostal „Polimex-Mostostal”, dotychczas realizowaną głównie przy budowie nowych bloków  w Opolu. Dzięki naszym fabrykom w Elblągu oraz Wrocławiu uczestniczymy  w rozwoju  polskiej energetyki od 70 lat i jesteśmy dumni, że możemy kontynuować wieloletnią współpracę z polskim rządem oraz polskimi firmami energetycznymi poprzez budowę elektrowni Ostrołęka C. To właśnie w fabrykach w Elblągu i Wrocławiu wyprodukujemy kluczowe komponenty technologiczne elektrowni, a podczas realizacji projektu korzystać będziemy ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5000 polskich dostawców.– powiedział Andreas Lusch, prezes GE Steam Power Systems.

 

„Polimex-Mostostal” SA

„Polimex-Mostostal” SA to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Firma działa na rynku od 1945 r. Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

 

GE Power

GE Power to światowy lider w zakresie energetyki. Dostarczamy technologię, rozwiązania oraz usługi serwisowe na każdym etapie łańcucha dostaw branży energetycznej - od wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Zmieniamy oblicze przemysłu energetycznego poprzez wykorzystanie wszystkich zasobów i oddziaływanie skali pierwszej globalnej firmy Ery Przemysłu Cyfrowego. Wspólnie z naszymi klientami w ponad 150 krajach, dostarczamy energię dla ponad jednej trzeciej części świata  oświetlając miasta, rozwijając gospodarkę i łącząc ludzi na całym świecie.