Polimex Mostostal S.A. kolejny raz z pozytywnymi wynikami finansowymi

3Q

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz zanotowała pozytywne wyniki finansowe. Spółka prezentuje wyniki za trzy kwartały lepsze niż rok temu.

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom o 44 % wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku i wyniosły 1 588 mln PLN (wzrost o 484 mln PLN).

Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze dziewięć miesięcy 2021 roku wyniósł 122 mln PLN, co przekłada się na osiągniętą marżę EBITDA na poziomie 7,7%.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za okres styczeń - wrzesień 2021 roku wynosi 69 mln PLN i jest wyższy o 35 mln PLN od wyniku za analogiczny okres 2020 r. co przekłada się na marżę zysku netto w wysokości 4,4%.

Wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2021 rok w mln PLN

 

w mln PLN

3Q.2020

3Q.2021

Zmiana +

przychody operacyjne

1 104

1 588

44%

zysk na działalności operacyjnej

49

95

94%

EBITDA

77

122

58%

wynik netto

34

69

103%

Miło nam jest kolejny raz zaprezentować pozytywne wyniki finansowe Naszej Firmy. Pierwsze dziewięć miesięcy 2021 roku to 1 588 mln PLN przychodów operacyjnych i wiele nowych kontraktów. Posiadamy zdywersyfikowany portfel zamówień z rynku nie tylko energetycznego, ale również projektów infrastrukturalnych i kubaturowych. Rozpoczęliśmy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej EC Czechnica, kotłowni gazowej w Elektrociepłowni w Rzeszowie, realizujemy kontrakt infrastruktury komunikacyjnej na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie i budujemy Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej. Pomimo pandemii, która niejednokrotnie krzyżowała nam harmonogramy, oddaliśmy we wrześniu w terminie do eksploatacji 390 tys. m3 nowych zbiorników Terminala Naftowego w Gdańsku PERN.

Segmenty Produkcja i Energetyka wypracowały łącznie 74% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowe, czyli 1 180 mln PLN, podczas gdy w 2020 roku oba segmenty stanowiły 66% udziałów w całkowitych przychodach, a najwyższe wyniki, podobnie jak w minionych okresach wypracował Segment Nafta, Gaz, Chemia (EBITDA).

Mamy doświadczone zespoły projektowe, zaplecze produkcyjne czyli solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji ambitnych projektów.

Chcemy powiększyć nasz portfel o kolejne rentowne kontrakty na przyszłe miesiące i lata i w pełni wykorzystać potencjał spółek z Grupy.” – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Możemy pochwalić się bardzo dobrym wynikiem netto Grupy Kapitałowej, który za III kwartały 2021 wyniósł 69 mln i był wyższy od wyników za analogiczny okres 2020 roku o 35 mln PLN, co daje wzrost o 103%.  Grupa Kapitałowa wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 95 mln PLN, co stanowi wzrost o 94% w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r.

Pomimo wysokiej konkurencyjności na naszym rynku, sytuacja finansowa Polimex Mostostal jest bardzo dobra. Grupa Kapitałowa sukcesywnie zmniejsza zadłużenie netto. Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 453 mln PLN.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień wynosi prawie 5 mld PLN, nadal pracujemy nad jego dalszym zwiększeniem. Jesteśmy w wielu ciekawych procesach ofertowania projektów, w tym z rynku budownictwa energetycznego i petrochemii, dla przykładu:  na budowę nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu, budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Łodzi dla Veolia Nowa Energia Sp. z o.o., budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, budowę kompleksu do produkcji bioetanolu lignocelulozowego w Jedliczu dla Orlen Południe S.A. czy budowę bloku gazowo parowego w Rybnik.

Dobre wyniki finansowe Polimex Mostostal to rezultat efektywnego zarządzania spółką, profesjonalizmu i zaangażowania pracowników, a także kontroli kosztów jaką utrzymujemy.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.