Polimex Mostostal S.A. po trzech kwartałach 2020 roku z pozytywnymi wynikami

wyniki 3q

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wynoszą 1.104 mln PLN.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wynikających z niej utrudnień w branży budowlanej osiągnęła zysk netto w wysokości 34 mln PLN, który jest o 33 mln PLN wyższy od wyniku za analogiczny okres w 2019 r. i stanowi 3,1% przychodów operacyjnych.

Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartały 2020 roku wyniosła 77 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,9%) i jest wyższa o 35 mln PLN w porównaniu do wyniku za III kwartały 2019 r.

Wybrane dane finansowe za I-III Q 2020 rok w mln PLN

tabelka IIIQ

 

 

Działamy w trudnych warunkach naznaczonych obecnością wirusa SARS-COV-2, licznych ograniczeniach, a także utrudnionym dostępie do wielu rynków zagranicznych. Realizujemy duże inwestycje, strategiczne dla polskiej gospodarki m. in. dla Grupy Azoty w Puławach, dla PERN w Gdańsku, dla Grupy PGNiG na warszawskim Żeraniu i dla Grupy PGE  w  elektrowni Dolna Odra. W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować dalsze działania nad budowaniem zdrowego portfela zamówień i pozyskaniem nowych kontraktów na najbliższe lata, a przede wszystkim utrzymaniem ciągłości realizacji i terminowym skończeniem naszych wszystkich bieżących projektów. To co napawa nas optymizmem, to fakt, że pomimo mało korzystnych warunków, kolejny raz na tle branży możemy pochwalić się pozytywnymi wynikami finansowymi. Dziś możemy też powiedzieć, że pomimo wszechobecnej pandemii ten okres zamykamy z sukcesem. - powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa po III kwartałach tego roku wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 49 mln PLN (o 33 mln więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku). Dominujący udział w przychodach ze sprzedaży generuje Segment Produkcja i Energetyka – łącznie około 66%.

W okresie I – III kwartał 2020 roku najwyższe wyniki w Grupie Kapitałowej wypracował Segment Produkcja (EBITDA) oraz Segment Nafta, gaz, chemia.

Przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 412 mln PLN i stanowią 37% całkowitej wartości przychodów Grupy Kapitałowej.

Pomimo wysokiej konkurencyjności na naszym rynku, sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna i pozwala na efektywne wykorzystanie naszych zasobów osobowych i zwiększenie synergii spółek Grupy Kapitałowej. Portfel zamówień na koniec września 2020 roku wynosi 3,9 mld PLN i zapewnia nam stabilne przychody na okres dłuższy niż dwa najbliższe lata obrotowe.

Oprócz wysokiej dyscypliny kosztowej we wszystkich naszych spółkach, nadal jeszcze działamy w reżimie pandemii co wymusza na nas elastyczną organizację pracy i dodatkowe nakłady na prewencję i środki zwiększające bezpieczeństwo naszych pracowników.”dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex Mostostal S.A.

Wywiad z Krzysztofem Figatem prezesem zarządu Polimex Mostostal S.A.