Polimex Mostostal S.A. z większymi przychodami za I kwartał 2022 r. w porównaniu do zeszłego roku

DO1

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz publikuje dobre wyniki finansowe, tym razem za I kwartał 2022 r.

Pomimo wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w europejskiej gospodarce, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I kwartale 2022 r. osiągnęły poziom 860 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2021 roku o 110% czyli 451 mln PLN. Osiągnięty wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2022 roku wyniósł 32 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 3,7%).

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za trzy miesiące 2022 roku jest wyższy od wyniku za porównywalny okres 2021 roku o 16 mln i wynosi 19 mln PLN co stanowi marżę 2,2%.

 

Wybrane dane finansowe za IQ 2022 rok w mln PLN

1Q22

„Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal wzrost skonsolidowanych przychodów operacyjnych. Początek każdego roku w naszej branży to czas rozruchu, ale tegoroczne pierwsze trzy miesiące i agresja wojenna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, ogłoszenie stanu wojennego na terytorium Ukrainy oraz walki tuż za naszą wschodnią granicą zaskoczyły nas wszystkich. Po miesiącach pandemii musieliśmy zmierzyć się z nowymi problemami m. in. wynikającymi z nałożeniem przez Unię Europejską embarga na produkty hutnicze i surowcowe pochodzące z Rosji, czy znaczącym odpływem fachowej siły roboczej z Ukrainy. Kolejny raz nasza elastyczność, własne zasoby osobowe, a także dywersyfikacja oferty i klientów nie tylko pomogły nam kontynuować działalność na pełnych obrotach, ale osiągnąć tak solidne wyniki.

Po pierwszych trzech miesiącach 2022 roku, mimo dynamicznie zmieniających się cen surowców oraz problemów z ich dostępnością, ponownie jak rok wcześniej najwyższe wyniki wypracował Segment Produkcja (przychody i EBITDA).

Wzmacniamy nasze specjalistyczne kompetencje w Grupie i zespoły projektowe. Jesteśmy gotowi do realizacji projektów EPC niemalże w każdym segmencie rynku.

Kolejne kwartały będą zależały w dużej mierze od cen na rynku i koniunktury w kluczowych dla nas branżach. Wśród wyzwań dla Grupy należy wymienić trudny do przewidzenia długoterminowy wpływ wojny na Ukrainie na rynek pracy, dostęp do materiałów i decyzje inwestycyjne Klientów. Robimy co w naszej mocy, by zminimalizować negatywny wpływ wojny na wschodzie na naszą działalność i projekty realizowane dla naszych Klientów.” – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa w I kwartale 2022 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 22 mln PLN (wzrost o 175% w porównaniu do poprzedniego roku). Największe przychody ze sprzedaży, podobnie jak w poprzednich okresach, zostały osiągnięte w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie 81% przychodów.

Pomimo trudności w logistyce, presji surowcowej i ogólnej wymagającej sytuacji rynkowej w wynikach za I kwartał tego roku prawie 20% naszych przychodów, czyli 169 mln PLN zrealizowaliśmy za granicą.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna. Utrzymujemy niski poziom zadłużenia netto – na koniec I Q 2021 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 605 mln PLN.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec marca 2022 roku wynosi 4,8 mld PLN a w oferowaniu mamy jeszcze wiele projektów. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela rentownych zamówień. Pilnujemy kosztów, dbamy o utrzymanie jak najwyższej efektywności biznesowej i rentowności realizowanych przez nas projektów.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.