Polimex Mostostal spłaca kredyt restrukturyzacyjny

news

 

W dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z 21 grudnia 2012 r. z późn. zm. zawartej przez Polimex Mostostal S.A. między innymi z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Porozumienia zawartego z Bankiem Millennium S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r., Spółka dokonała spłaty wierzytelności kredytowych w łącznej kwocie 95,5 mln PLN, co stanowi 50% całego salda zadłużenia wynikającego ze wskazanych powyżej umów.

 „Terminowa spłata połowy kredytu restrukturyzacyjnego to element zaplanowanej przez Spółkę strategii. Realizacja tych zobowiązań przez Polimex Mostostal w terminie, to kolejny dowód na to, że Spółka jest wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym zarówno dla instytucji finansowych, ubezpieczycieli jak i kontrahentów. Mamy nowe, zdrowe projekty, mocny i profesjonalny zespół menadżerski, wysoko wykwalifikowane, doświadczone kadry  i konsekwentnie realizujemy naszą strategię zawartą w Planie Rozwoju. Polimex Mostostal to mocny brand. Obchodzimy w tym roku swoje 75 lecie. Jesteśmy i będziemy jednym z liderów polskiego rynku budownictwa i marką znaną w całej Europie.” – podsumował Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex Mostostal.