Polimex Mostostal wraca na drogi

drogi

 

W dniu 3 grudnia br. Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (jako lider konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. jako partner konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Konin - Zarząd Dróg Miejskich na wykonanie, największej od 12 lat inwestycji „Budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.

Wynagrodzenie za wykonanie tego projektu budowy dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego łączącego ulice Wyzwolenia i Paderewskiego wynosi 72.440.687,64 PLN brutto.

W ramach projektu Konsorcjum wykona m.in.:

  • ponad 73 km kolumn żwirowo-betonowych jako wzmocnienie podłoża gruntowego
  • ponad 100 tysięcy metrów sześciennych robót ziemnych
  • 13,5 tysiąca ton mieszanki mineralno-bitumicznej
  • 2,3km kanalizacji deszczowej
  • przebudowę 1 km ciepłociągu
  • 1,2 tysiąca ton stali zbrojeniowej
  • 90 metrową estakadę o konstrukcji stalowej

Na podstawie tej Umowy Wykonawca zobowiązał się zrealizować powierzone zadania do 16 września 2021 roku.

Do 1 listopada przyszłego roku drogi mają być przejezdne, a do 16 września 2021 roku inwestycja ma być ostatecznie ukończona. Wykonawca zapewnia, że zacznie roboty jak najszybciej.