Polimex Mostostal wykona modernizację zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi

granica

10 lipca 2024 r. Polimex Mostostal S.A. zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej, na realizację zadnia pn. „Modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej”.

Przedmiotem umowy jest wzmocnienie przęseł bariery fizycznej poprzez zaprojektowanie i instalację dodatkowych wzmocnień stalowych przęseł bariery.

Wynagrodzenie za realizację Umowy wyniesie 117,3 mln PLN brutto.

Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 10 listopada 2024 roku.

zdjęcie mł. chor. SG Adam Wierzbicki www.strazgraniczna.pl