Polimex Mostostal z nowym kontraktem drogowym

infrastruktura

 

Grupa Polimex podpisała umowę na „Budowę obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25” realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W dniu 24 czerwca konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Gdańsk na realizację projektuBudowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Brzezia będzie miała długość ok. 4,5 km (cały rozbudowywany odcinek drogi krajowej nr 25 objęty zamówieniem będzie miał ok. 8,5 km). Obwodnica pozwoli ominąć miejscowość Brzezie od południowego zachodu i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Obecna droga krajowa nr 25 prowadząca przez Brzezie jest wąska. Uniemożliwia wybudowanie nawet chodników bez wyburzeń wielu budynków.

Zakres umowy obejmuje m. in. wybudowanie obwodnicy miejscowości Brzezie, rozbudowę drogi krajowej nr 25, budowę drogi dojazdowej wzdłuż obwodnicy dla zapewnienia obsługi terenu przyległego, rozbudowę 3 skrzyżowań, budowę nowych oraz przebudowę istniejących przepustów, budowę ekranów przeciwolśnieniowych, zatok autobusowych, chodników, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 25, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz budowę oświetlenia.

Termin zakończenia całości robót objętych Przedmiotem Umowy, Strony ustalają na koniec października 2022 roku.

Wartość kontraktu to 25,90 mln PLN netto.

Brzezie

 

Brzezie