Polimex Mostostal zakończył budowę dla PGE największej w Polsce megainwestycji energetycznej po 1989 roku

Opole

10 października w Elektrowni Opole należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z GK PGE, odbyła się uroczystość zakończenia budowy dwóch ultranowoczesnych bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole jest obecnie w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyprodukowana z nich energia jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych.

30 września, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji PGE – budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprawność w produkcji energii elektrycznej w nowych blokach jest na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko. Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i z zapasem spełniają rygorystyczne normy środowiskowe Unii Europejskiej. Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej w opolskich blokach zostanie wyemitowane od dwóch do czterech razy mniej tlenków siarki i azotu, a jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o ok. 25%.

Nowe bloki w Elektrowni Opole, które docelowo będą produkować nawet 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, w znaczący sposób wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowoczesne technologie zastosowane przy ich budowie sprawiają ponadto, że jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych elektrowni konwencjonalnych na świecie. Inwestycja wpisuje się także w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który wyznaczyliśmy w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku  - mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Bloki 5 i 6, po pozytywnie zakończonej synchronizacji, przeszły proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych oraz ich optymalizację. Przed oddaniem jednostek do eksploatacji, przeprowadzona została optymalizacja pracy bloku, próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

Jesteśmy świadkami historycznego momentu, nie tylko w skali Grupy PGE czy nawet polskiego sektora energetycznego, ale całej polskiej gospodarki – dzisiaj oficjalnie finalizujemy budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, czyli największą inwestycję infrastrukturalną w Polsce zrealizowaną po 1989 r. To działające już pełną mocą nowoczesne, spełniające najwyższe dostępne standardy wydajności i przyjazności dla środowiska, bloki energetyczne. Nowe bloki stanowią ważny element polskiej transformacji, która łączy najnowocześniejsze rozwiązania energetyki konwencjonalnej z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Tylko te dwa bloki są w stanie zasilić energią elektryczną aż 4 mln gospodarstw domowych. – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rozbudowa Elektrowni Opole nie tylko wzmocniła pozycję Grupy PGE jako lidera branży energetycznej w Polsce, ale także przysłużyła się polskiej gospodarce. Aż 70 proc. wartości wszystkich zamówień na budowie trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez nas złotówki aż 70 groszy zostało w kraju. Inwestycja to również tysiące miejsc pracy – w niektórych momentach na placu budowy pracowało dziennie nawet 5,5 tys. osób, którzy przepracowali łącznie aż 32 mln roboczogodzin – dodaje Norbert Grudzień, wiceprezes PGE GiEK ds. inwestycji i zarządzania majątkiem.

Opolska megainwestycja realizowana była w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmowała projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”. Każdy blok pracować będzie w układzie monobloku (jeden kocioł z jednym turbozespołem). Dzięki kompaktowej i modularnej konstrukcji nowe bloki, wraz z infrastrukturą zajmują relatywnie niewielką przestrzeń około 45 ha. Przy jednostkach wytwórczych powstały dwie chłodnie kominowe o wysokości 185,1 m każda, na których na cześć Festiwalu Piosenki w Opolu namalowane zostały pierwsze takty piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina”. Nowe bloki zaprojektowane zostały na 35 lat pracy z czasem wykorzystania mocy zainstalowanej do 8000 godzin/rok. Przystosowane zostały także do produkcji ciepła w kogeneracji na poziomie 300 MWt/h.

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł zrealizowana została przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który był generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Dziś wspólnie świętujemy przekazany formalnie, 30 września br. ostatni etap realizacji rozbudowy Elektrowni Opole. Oddajemy naszym gospodarzom PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna dwa nowe bloki energetyczne o imponującej mocy ponad 910 MW każdy. To nowa czysta energia nie tylko dla regionu Opolszczyzny, ale i całej Polski.

Jest to również wielki sukces ministra Tchórzewskiego, dzięki któremu tu jesteśmy i celebrujemy tę uroczystość. To właśnie dzięki wsparciu Ministra Tchórzewskiego my, polskie firmy i polska energetyka stoimy na światowym poziomie. Panie Ministrze dziękujemy za szansę daną Polimex Mostostal. - podsumował Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Budowa pełna wielka wielkich wyzwań

Budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opole była ogromnym wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także projektowym, logistycznym i koordynacyjnym. Skalę przedsięwzięcia obrazuje liczba przepisów i standardów stosowanych w trakcie budowy. Mowa tu o 2,4 tys. obowiązujących normach prawnych, w oparciu, o które wykonawca realizował prace. Imponująca jest również ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych i betonu.  Można ją porównać do konstrukcji nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton).

W całym cyklu budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole zaangażowanych było aż 54 tys. osób. i przeprowadzonych łącznie blisko 40 tys. odbiorów w tym aż 29 tys. w branży budowlanej, 8 tys. w branży technologicznej i ok. 2 tys. przy pracach związanych z rozruchem nowych jednostek.  Całość dokumentacji powykonawczej zgromadzona jest w ok. 18 tys. segregatorów.