Polimex Mostostal zbuduje kolejną obwodnicę

Grzymiszewo

Grupa Polimex Mostostal podpisała kolejny kontrakt drogowy na „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72” realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W dniu 28 czerwca konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu na realizację projektu „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72”.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica o długości około 1,5 kilometra przebiegać będzie po stronie południowej miejscowości Grzymiszew i poprzez rondo włączy się do istniejącej drogi krajowej nr 72.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego korzystającego z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 72. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości.  Wzrośnie również bezpieczeństwo i komfort przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a w dalszej perspektywie także ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. DK72 to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej części woj. wielkopolskiego. 

W ramach umowy wykonawca m.in. zbuduje nowy przebieg drogi krajowej nr 72 na odcinku obwodnicy drogi krajowej nr 72 o długości ok. 1 380 m, wiadukt, skanalizowane skrzyżowania typu rondo, przepusty pod zjazdami, pod drogą gminną oraz przepustów wraz z półkami dla małych zwierząt pod projektowaną obwodnicą, chodniki oraz ścieżki pieszo – rowerowe, wraz z systemem odwodnienia i oświetlenia.

Termin zakończenia całości robót objętych Przedmiotem Umowy to koniec października 2024 roku.

Wartość kontraktu to 18,90 mln PLN netto.