Porozumienie Polimex Mostostal i Korea Hydro & Nuclear Power

KHNP

30 czerwca br. w Warszawie odbył się „Korean Nuclear and High-tech Day 2022”. Ideą wydarzenia było wzmocnienie współpracy między Polską a Koreą Południową w zakresie technologii jądrowych. Współorganizatorami spotkania były polska Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) oraz firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) - działająca w sektorze energetyki jądrowej.

Podczas tego wydarzenia odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding – MOU) pomiędzy Team Korea i polskimi firmami, w tym m. in. Polimex Mostostal w celu pogłębienia kooperacji w ramach polskiego projektu budowy elektrowni jądrowych i stworzenia fundamentów do wejścia na rynki europejskie.

„Rozwój energetyki jądrowej w Polsce to ogromna szansa dla naukowców i inżynierów, a także dla polskiego przemysłu. Zgodnie z założeniami „Programu polskiej energetyki jądrowej”, udział polskich partnerów w budowie pierwszej elektrowni jądrowej ma wynosić 40 proc. przy budowie pierwszego bloku i stopniowo wzrastać wraz z budową kolejnych reaktorów. Firma KHNP, która od kilkudziesięciu lat buduje elektrownie w Korei i za granicą, jest świadoma wyzwań związanych z rozwojem energetyki jądrowej. Dlatego wiemy też, jak istotną rolę w tym procesie odgrywają lokalne firmy i chcielibyśmy, aby polskie przedsiębiorstwa uczestniczyły w tym przełomowym projekcie energetycznym” - powiedział prezes i dyrektor generalny KHNP Jae-Hoon Chung.

„Jest to kolejne memorandum podpisane przez Polimex Mostostal z największymi firmami energetyki jądrowej na świecie. Podtrzymujemy i konstytuujemy naszą gotowość do realizacji zadań, jakimi są budowy elektrowni jądrowych w Polsce i poza naszymi granicami. Jak już wcześniej mówiłem, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal ma największe doświadczenie w budowie jednostek energetycznych w Polsce. Mamy dedykowany zespół doświadczonych ekspertów zajmujących się energetyką jądrową. Jesteśmy pewni, że możemy sporo zaoferować w zakresie realizacji tych unikalnych i strategicznych projektów. Chcemy być integratorem w projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce” – podsumował Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal.

KHNP złożyło Polsce 21 kwietnia br ofertę techniczną i cenową na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Oferta zakłada budowę sześciu reaktorów o łącznej mocy 8400 MW. Pierwszy z nich mógłby rozpocząć pracę już w 2033 r., zgodnie z przyjętym w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej harmonogramem.

Korea m

Korea 2

KHNP