Pozytywne wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po pierwszym półroczu 2019 r.

IH19

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po pierwszym półroczu 2019 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za pierwsze półrocze 2019 r. 750 mln PLN r.

EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w tym okresie 2019 r. 13 mln PLN i jest wyższa o 8 mln PLN w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. Utrzymuje się na stałym, porównywalnym do rynkowego, poziomie 1,7 %. EBITDA Grupy Kapitałowej w samym drugim kwartale 2019 r. wyniosła 16,1 mln PLN.

Wybrane dane finansowe za I połowę 2019 roku w mln PLN

IH19

 

„Konsekwentnie realizujemy założone przez nas cele na najbliższy okres. Zakończyliśmy budowę zbiorników paliwowych dla PERN w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. Kończymy realizację ogromnego projektu jaki jest budowa Bloku 5 i 6 w Elektrowni Opole, należącej do Grupy PGE o łącznej mocy 1.800 MWe - największej inwestycji energetycznej po zmianie ustrojowej w Polsce.

Budowa bloku gazowo parowego na Żeraniu idzie zgodnie z planem. Pozyskaliśmy wiele innych dużych kontraktów m. in. budujemy pięć nowych zbiorników na ropę w Terminalu Naftowym w Gdańsku i kolejny w Koluszkach dla PERN. Największym naszym sukcesem tego półrocza jest wybór Polimex Mostostal jako wykonawcy budowy węglowego bloku energetycznego w elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Puławach. Wartość tego kontraktu to prawie 1,16 mld zł netto.” - powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Przed nami nowe wyzwania i realizacja ciekawych inwestycji. Zgodnie z deklaracjami założyliśmy spółkę w Dortmundzie (Niemcy) oraz finalizujemy założenie spółki Hadze (Holandia). Pracujemy nad rozbudową portfela zamówień zarówno w Polsce jak i za granicą we wszystkich kompetencjach Grupy Kapitałowej w całej piramidzie wartościowej projektów.”- dodał Przemysław Janiszewski wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Podsumowując nasze wyniki finansowe, sytuacja firmy jest stabilna, a realizacja naszych celów na 2019 r. jest niezagrożona. Aktualny portfel zamówień dla Grupy Kapitałowej wynosi ok. 2,3 mld PLN.

EBITDA Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosła 13 mln PLN i jest wyższa o ok. 8 mln PLN w porównaniu do wartości tego wskaźnika za analogiczny okres 2018 r. Jest to spowodowane głównie dodatnim wynikiem na pierwszej marży (zysk na działalności operacyjnej) w bieżącym okresie. Dominujący udział w przychodach Grupy Kapitałowej generuje segment Produkcja oraz Nafta, gaz, chemia.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex Mostostal S.A.