Pozytywne wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po trzech kwartałach 2019 r.

wyniki

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach 2019 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej wynoszą 1 233 mln PLN r. i są wyższe o 35 mln PLN względem przychodów operacyjnych za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 r.

Wynik netto Grupy Kapitałowej po dziewięciu miesiącach br. jest wyższy o 11 mln PLN od wyniku w analogicznym okresie 2018 r. i notuje dodatni poziom.

Wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2019 roku w mln PLN

Tabelka IIIQPxM

Minione dziewięć miesięcy 2019 roku to kolejny okres wytężonej pracy nad budowaniem zdrowego portfela zamówień na najbliższe lata i kończeniem naszych bieżących projektów. Możemy powiedzieć, że ten okres zamykamy z sukcesem.

25 września br. podpisaliśmy bardzo ważna dla nas umowę na budowę kluczowego projektu dla Grupy Azoty jak i całego województwa lubelskiego - nowego bloku energetycznego w Puławach.

30 września br. z sukcesem zakończyliśmy największy projekt Grupy Kapitałowej i jednocześnie największą w Polsce mega inwestycje na rynku energii po 1989 roku - budowę dwu bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1.800 MW dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z GK PGE.

Cały czas pracujemy nad pozyskaniem nowych kontraktów. Wspólnie z General Electric złożyliśmy ofertę na budowę dwóch bloków  gazowych w Elektrowni Dolna Odra za niecałe 4 mld PLN netto.” - powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Budowa bloku gazowo parowego na Żeraniu idzie zgodnie z planem. Pozyskaliśmy wiele innych dużych kontraktów m. in. będziemy budować kolejne trzy nowe zbiorniki na paliwa w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach dla PERN. Pracujemy nad rozbudową portfela zamówień.

Konsekwentnie jesteśmy obecni na rynkach zagranicznych. Prawie 30% naszych przychodów zrealizowaliśmy za granicą. Pracujemy jako jeden z głównych wykonawców dla takich firm jak BASF, BP, THYSSEN KRUPP.

Ostatnio do naszej Grupy Kapitałowej dołączył kolejny 200 osobowy zespół fachowców – spółka Energomontaż Północ Bełchatów.” - dodał Przemysław Janiszewski wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Nasza sytuacja jest stabilna, a realizacja naszych celów na 2019 r. jest niezagrożona. Aktualny portfel zamówień dla Grupy Kapitałowej wynosi ok. 2,2 mld PLN.

EBITDA Grupy Kapitałowej za Q1-Q3.2019 wyniosła 42 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 3,4%) i jest wyższa o 31 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. EBITDA Grupy Kapitałowej w samym trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 29 mln PLN.

Dominujący udział w przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej generuje segment Produkcja oraz Energetyka.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex Mostostal S.A.