Pozytywne wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2018 rok

wyniki roczne

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe za 2018 rok. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2018 r. 1 637 mln PLN. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2018 r. 62 mln PLN, wynik netto 16 mln PLN.

Wybrane dane finansowe za 2018 rok w mln PLN

tabela GK PxM roczne

 

„Przedstawiamy Państwu podsumowanie naszej dwunastomiesięcznej pracy, szczególnego, bardzo wymagającego dla nasz wszystkich, 2018 roku. Jesteśmy firmą o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej w branży inżynieryjno-budowlanej, która dzięki ciężkiej pracy i konsekwentnej realizacji założonych planów uzyskuje pozytywne wyniki finansowe.

Na tle branży nasze wyniki finansowe prezentują się dobrze. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom ok. 1 637 mln zł. Dodatni wynik EBITDA, wyniósł ok. 62 mln zł. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej wynosi ok. 16 mln zł. Polimex-Mostostal ma ogromny potencjał. Jako Grupa zatrudniamy prawie 5 tys. pracowników o ogromnym doświadczeniu i kompetencjach.  Mamy unikalne na polskim rynku referencje.” - powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Sytuacja finansowa naszej firmy jest stabilna. Aktualny portfel zamówień spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wynosi ok. 1,54 mld PLN. Zgodnie z założeniami prawie 75% stanowią w nim projekty inne niż strategiczne - to prawie 20% więcej niż w roku poprzednim.

 

Spadek EBITDA oraz przychodów operacyjnych w wynikach Grupy Kapitałowej i Spółki związany jest m.in. z zakończeniem realizacji projektu Kozienice w grudniu 2017 r. oraz niższym przerobem kosztowym na projekcie Opole związanym z jego schyłkową fazą realizacji z perspektywy zakresu realizowanych zadań. Dokładamy wszelkich starań by poprawić wyniki finansowe dla naszych akcjonariuszy.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu ds. finansowych.

 „Kończymy realizację trudnych projektów pozyskanych w latach poprzednich i intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem na kolejne lata nowych „zdrowych” projektów w segmentach nafta, chemia i gaz, energetyka, produkcja i budownictwo. Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju dywersyfikujemy również nasze kierunki działania. Pracujemy nie tylko w Polsce, ale z coraz wyższą skutecznością, rozwijajmy się na rynkach zagranicznych. Jesteśmy obecni w wielu krajach o stabilnej sytuacji rynkowej, takich jak m.in. Niemcy, Belgia, Holandia, Finlandia, Węgry, Czechy. Szukamy nowych zleceń na rynku skandynawskim. W   tej chwili finalizujemy powołanie nowych spółek na rynku niemieckim i krajach Beneluksu co pozwoli nam prowadzić działalność biznesową stale i w zwiększonym zakresie. Będziemy traktować te rynki tak jak rynki rodzime. – dodał Przemysław Janiszewski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Polimex-Mostostal S.A.