Rosnący portfel Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po pierwszym kwartale 2019 r.

1Q 2019

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2019 roku. Grupa Kapitałowa po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku osiągnęła przychody operacyjne na poziomie ponad 353 mln PLN.

 

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2019 rok w mln PLN

 

Wyniki skonsolidowane IQ 2019 GK PxM

 

„Zakończyliśmy właśnie pierwszy kwartał 2019 roku. Początek roku w naszej branży to czas rozruchu. W pierwszych trzech miesiącach 2019 skupiliśmy się na intensywnej pracy przy przetargach, której to efekty, widać w imponującej wielkości naszego portfela.

 

Z dużym zaangażowaniem pracujemy nad naszymi projektami strategicznymi. Finalizujemy prace na projekcie Opole. W styczniu br. blok numer 5, a wczoraj blok numer 6 uroczyście i z sukcesem zsynchronowaliśmy z Krajowym Systemem Energetycznym. Intensywnie działamy nad realizacją Bloku Gazowo Parowego w Elektrociepłownie Żerań, kończymy prace przy budowie zbiorników paliwowych dla PERN w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. Rozpoczynamy realizacje projektu drugiego etapu budowy terminalu naftowego dla tego Klienta w Gdańsku."  – podsumował pierwszy kwartał 2019 Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex-Mostostal S.A.

 

"Nasze sukcesy w pozyskiwaniu nowych projektów to efekt ciężkiej pracy i konsekwentnej realizacji założonych planów. Intensyfikujemy nasze działania za granicą. Otworzyliśmy nowe biura
w Dormundzie i w Hadze, co zdecydowanie ułatwi nam obsługę naszych Klientów w Niemczech i krajach Beneluxu.

Wierzymy, że nowy, zdrowy portfel Grupy Kapitałowej w przyszłości zaowocuje poprawą wyników finansowych." - dodał Przemysław Janiszewski wiceprezes zarządu Polimex-Mostostal S.A.

„Sytuacja finansowa naszej firmy jest stabilna. Nasz aktualny portfel zamówień wynosi ok. 2,5 mld PLN. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za IQ 2019 r. 353 mln PLN r. i są wyższe o 5 mln PLN względem przychodów analogicznego okresu 2018 r. Oznacza to, że udało się zatrzymać trend spadkowy przychodów ze sprzedaży wynikający głównie z rozliczeń projektów strategicznych. Dominujący udział w przychodach generuje segment Produkcja i Energetyka. Nadal planujemy zrealizować nasze cele na 2019 r.” – dodał na  koniec Maciej Korniluk wiceprezes zarządu ds. finansowych.