Umowa na wykonanie remontu instalacji U31 – krakingu katalitycznego dla TOTAL Raffinaderij Antwerpen

Total

 

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, podpisała umowę z wieloletnim partnerem Spółki firmą TOTAL Raffinaderij Antwerpen na wykonanie kluczowego remontu instalacji U31 – krakingu katalitycznego na terenie rafinerii w Antwerpii.

Zakres planowanych robót to prace mechaniczne oraz prefabrykacja i montaż rurociągów około instalacyjnych. Okres przygotowania i prefabrykacji rozpoczyna się już w 2019 roku. Główne prace mechaniczne zostaną wykonane podczas przestoju remontowego TA2020.

Szacunkowa, wstępna wartość tych robót to 3.154.387,09 EUR.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat Spółka systematycznie realizuje projekty remontowo-modernizacyjne, jak również inwestycyjne dla Klienta TOTAL. Skumulowana wartość tych projektów przekracza kwotę 250 mln PLN.

Podpisana 25 września br. umowa to kontynuacja współpracy z koncernem TOTAL i dowód na to, że Naftoremont-Naftobudowa to wiarygodny i sprawdzony partner. Podstawą zaufania jakimi obdarzają Spółkę najwięksi krajowi i zagraniczni klienci jest wysoko wykwalifikowana kadra, która od wielu lat jest związana z Grupą Kapitałową, a swoje doświadczenia nabierała na wielu placach budowy w kraju, w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie.