Wmurowanie kamienia węgielnego nowego kogeneracyjnego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej Ec Słoneczna w Słupsku

ES

 

28 maja 2021 r., odbyło się wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę elektrociepłowni gazowej Słoneczna należącej do ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o.

Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Prezes Zarządu Grupy ENGIE w Polsce Pan Jan Woźnik, Pani Agnieszka Jeziorska Prezes Zarządu ENGIE EC Słupsk, Prezydent m. Słupska Panie Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezes Zarządu Polimex Mostostal Pan Krzysztof Figat oraz Andrzej Wójtowicz Szef Słupskiego Klastra Bioenergetycznego.

Generalnym Realizatorem tej inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie i Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Budowa nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Ec Słoneczna należącej do ENGIE Słupsk w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego to strategiczna inwestycja energetyczna dla aglomeracji słupskiej i kolejna z aktualnie realizowanych przez Polimex Mostostal inwestycji w kraju.

Nowa elektrociepłownia, która powstanie w Słupsku będzie najnowocześniejszą jednostką kogeneracyjną w regionie. Projektowane źródło będzie produkować energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną, ze sprawnością spełniającą wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Suma mocy cieplnej i elektrycznej wyniesie 18 MW, z tego 9 MWt będzie przeznaczone na produkcję energii cieplnej i 9 MWe na wytworzenie energii elektrycznej.

Efektem środowiskowym będzie zmniejszenie śladu węglowego poprzez globalną redukcję emisji pyłów i CO2 do atmosfery. Dodatkowo układ jest wyposażony w instalację odazotowania spalin celem minimalizacji produkcji NOx. 

Umowa konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o. o. obejmuje zaprojektowanie, dostawę oraz wybudowanie w formule generalnego wykonawstwa „zaprojektuj i wybuduj” nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego.

Zakres prac realizowanych przez Polimex Mostostal i Polimex Energetyka w ramach inwestycji realizowanej dla ENGIE EC Słupsk to przede wszystkim przygotowanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz wykonawczego (wraz z wykonaniem wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych, technologicznych oraz uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji. W zakresie Konsorcjum jest również dostawa i montaż instalacji pomocniczych takich jak instalacja odazotowania spalin oraz wykonanie Głównego Punktu Zasilania, akumulatora ciepła i układów odzysku ciepła ze spalin oraz układów chłodzących silniki. Polimex Mostostal przygotowuje teren inwestycyjny wraz z wszelką infrastrukturą zapewniającą media dla całego obiektu.   

Partnerem technologicznym konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o.o., w tym projekcie jest Ferox Energy Systems sp. z o.o., która dostarczy dwa silniki gazowe INNIO Jenbacher JMS 624 o mocy elektrycznej 4,3 MW każdy. 

„Kompetencje i unikalne wieloletnie doświadczenie zespołu projektowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w realizacji inwestycji w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction) oraz współpraca ze sprawdzonym partnerem technologicznym Ferox Energy Systems,  jest gwarantem, że ta inwestycja będzie naszym wspólnym sukcesem.

Mamy fachową, dobrze wykwalifikowaną kadrę, liczne referencje i potencjał produkcyjny co czyni z nas partnera biznesowego i dostawcę godnego zaufania, który potrafi sprostać takim projektom jak budowa Elektrociepłowni Słoneczna.” - mówi prezes Polimex Mostostal S.A., Krzysztof Figat .

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2021-2022. Termin zakończenia realizacji inwestycji jest planowany na czerwiec 2022 r. Budowa zostanie przeprowadzona w formule EPC – projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz.

Wartość kontraktu na zaprojektowanie, dostawę, wybudowanie oraz uruchomienie Elektrociepłowni Słoneczna to około 63 mln zł netto.