Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloku energetycznego w Zakładach Azotowych Puławy

Puławy

 

W Grupie Azoty PUŁAWY dokonano symbolicznej inauguracji budowy nowego bloku energetycznego. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, dr Krzysztof Bednarz, Prezes Zarządu Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki, Wiceprezes Polimex Mostostal, Maciej Korniluk oraz Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Artur Soboń i Europoseł Elżbieta Kruk.

Generalnym Realizatorem Inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu. Kontrakt na budowę bloku energetycznego opiewa na kwotę 1,16 mld zł netto, a całkowity budżet projektu wynosi 1,2 mld zł netto.

Zakres budowy obejmuje kompletny blok węglowy zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Inwestycję podjęto w celu zapewnienia „Puławom” ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii elektrycznej do wysokości potrzeb zakładu. Zastępujący dotychczasowe dwa wyeksploatowane bloki węglowe z lat 60. nowoczesny blok energetyczny zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła. Jednocześnie pozwoli na spełnienie norm emisyjnych wymaganych w związku z wejściem w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Budowa nowego bloku opartego o węgiel kamienny jako paliwo lokalne zapewni też bezpieczeństwo energetyczne Spółki w długim horyzoncie czasowym. Terminem zakończenia inwestycji jest III kwartał 2022 roku.

- Dzisiejsza uroczystość jest długo oczekiwanym wydarzeniem w naszej Spółce. Jestem przekonany, że ta inwestycja, poprzedzona wnikliwymi analizami, zapewni bezpieczny rozwój Grupy Azoty PUŁAWY. – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, dr Krzysztof Bednarz.

- To symboliczne wydarzenie rozpoczyna kolejną wielką budowę w Grupie Azoty. PUŁAWY są obecnie beneficjentem największych nakładów inwestycyjnych w całej Grupie. To z pewnością powód do dużej satysfakcji. – uważa Prezes Zarządu Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki.

-  Zaczynamy kolejny ambitny projekt. Naszym zadaniem jest budowa bloku energetycznego w krótkim terminie i na terenie zakładowej elektrociepłowni czynnie działających Zakładów Azotowych w Puławach. Tu chciałbym podkreślić, że Polimex Mostostal, jedna z największy polskich firm budowlanych, nie boi się takich wyzwań. Mamy wysoko wykwalifikowane kadry, dobrego partnera technologicznego SBB ENERGY S.A. i doświadczenie w realizacji tego typu projektów. - podsumował Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.