Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

złota karta lidera

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019.

Kartę wręczono 25 października podczas Gali towarzyszącej jubileuszowej XX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Rzeszowie.

CIOP-PIB dorocznie ocenia działalność członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, przyznając im Zielone, Srebrne i Złote Karty Liderów Bezpiecznej Pracy.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz spełniła warunki, by uzyskać to wyróżnienie.

„Jest to dla nas dowód uznania, że cała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to wiarygodny pracodawca dbający o bezpieczne warunki i dobrą atmosferę pracy, który umiejętnie łączy społeczną odpowiedzialność biznesu z bezpieczeństwem pracy.

Bezpieczeństwo naszych pracowników to dla nas cel priorytetowy. Przez ostatnie trzy lata byliśmy posiadaczem Srebrnej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznana nam teraz Złota Karta na lata 2018-2019 jest świadectwem skuteczności działań, jakie w tym zakresie od lat prowadzimy we wszystkich obszarach naszej działalności. Wyróżnienie to, jest owocem pracy i zaangażowania wszystkich naszych pracowników. ” – powiedział Antoni Józwowicz Prezes Polimex-Mostostal S.A.

Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy może otrzymać uczestnik Forum Liderów, który posiada już Srebrną Kartę i co najmniej od 5 lat aktywnie współpracuje z Instytutem. Ponadto, warunkiem jest zachowanie wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie poniżej średniej krajowej oraz wdrożenie i skuteczne utrzymanie systemu zarządzania BHP. Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu Złotej Karty jest również systematyczna działalność profilaktyczna na rzecz promowania kultury  bezpieczeństwa i nakładów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie działań przedsiębiorstwa.

Pozytywna weryfikacja wniosku dokonywana przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej  Pracy pozwala nagrodzić przedsiębiorstwo kartą, która jest ważna przez dwa lata od daty przyznania i uprawnia między innymi do korzystania ze wsparcia Instytutu w szerzeniu osiągnięć naukowych badawczych mających na celu poprawę BHP oraz uczestnictwie w licznych organizowanych wydarzeniach związanych z tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w kraju i za granicą.