Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

zk

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała po raz kolejny najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2020-2021, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała po raz kolejny Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2020-2021.

Kartę wręczono 14 listopada br. podczas Gali towarzyszącej XXII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Warszawie.

CIOP-PIB dorocznie ocenia działalność członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, przyznając im Zielone, Srebrne i Złote Karty Liderów Bezpiecznej Pracy.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz spełniła warunki, by uzyskać to wyróżnienie.

„Jest to dla nas duże wyróżnienie i dowód na to, że cała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to pracodawca dbający o bezpieczne warunki i dobrą atmosferę pracy.  

To przede wszystkim świadectwo skuteczności działań, jakie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzimy we wszystkich obszarach naszej działalności. Jesteśmy dumni, że nasze inicjatywy w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na realizowanych projektach kolejny raz zostały docenione najwyższą możliwą nagrodą – Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.” – powiedział Krzysztof Figat Prezes Polimex Mostostal S.A.

zk

Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy może otrzymać uczestnik Forum Liderów, który posiada już Srebrną Kartę i co najmniej od 5 lat aktywnie współpracuje z Instytutem. Ponadto, warunkiem jest zachowanie wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie poniżej średniej krajowej oraz wdrożenie i skuteczne utrzymanie systemu zarządzania BHP. Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu Złotej Karty jest również systematyczna działalność profilaktyczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa i nakładów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie działań przedsiębiorstwa.

Pozytywna weryfikacja wniosku dokonywana przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy pozwala nagrodzić przedsiębiorstwo kartą, która jest ważna przez dwa lata od daty przyznania i uprawnia między innymi do korzystania ze wsparcia Instytutu w szerzeniu osiągnięć naukowych badawczych mających na celu poprawę BHP oraz uczestnictwie w licznych organizowanych wydarzeniach związanych z tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w kraju i za granicą.

Obrazki galerii: