Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

ZKLBP

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2022-2023, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2022-2023.

Kartę wręczono 30 listopada br. na uroczystości odbywającej się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

CIOP-PIB dorocznie ocenia działalność członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, przyznając im Zielone, Srebrne i Złote Karty Liderów Bezpiecznej Pracy.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz spełniła warunki, by uzyskać to najwyższe w kategorii wyróżnienie.

Jesteśmy dumni z przyznanej nagrody. Kolejny raz doceniono Naszą Firmę. To dowód uznania, że cała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to wiarygodny pracodawca dbający o bezpieczne warunki i dobrą atmosferę pracy, który umiejętnie łączy społeczną odpowiedzialność biznesu z bezpieczeństwem pracy.

Od czterech lat jesteśmy posiadaczem Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy. Przyznana nam dziś, po raz kolejny Złota Karta na lata 2022-2023 jest świadectwem skuteczności działań, jakie prowadzimy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych pracowników we wszystkich obszarach naszej działalności. To wyróżnienie, jest owocem pracy i zaangażowania nas wszystkich.” – powiedział Krzysztof Figat Prezes Polimex Mostostal S.A.

Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy może otrzymać uczestnik Forum Liderów, który posiada już Srebrną Kartę i co najmniej od 5 lat aktywnie współpracuje z Instytutem. Ponadto, warunkiem jest zachowanie wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie poniżej średniej krajowej oraz wdrożenie i skuteczne utrzymanie systemu zarządzania BHP. Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu Złotej Karty jest również systematyczna działalność profilaktyczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa i nakładów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie działań przedsiębiorstwa.

Pozytywna weryfikacja wniosku dokonywana przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy pozwala nagrodzić przedsiębiorstwo kartą, która jest ważna przez dwa lata od daty przyznania i uprawnia między innymi do korzystania ze wsparcia Instytutu w szerzeniu osiągnięć naukowych badawczych mających na celu poprawę BHP oraz uczestnictwie w licznych organizowanych wydarzeniach związanych z tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w kraju i za granicą.

Złota Karta 2223