Oferta Pracy - Inżynier kontraktu

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to wiodąca polska grupa kapitałowa, w skład której wchodzą spółki koncentrujące swoją działalność na perspektywicznych segmentach rynku, jakimi są m.in.: energetyka, petrochemia, przemysł, produkcja. Organizacja budująca pozycję lidera na rynku oraz zaufanego partnera w działalności inżynieryjno – usługowej.

Obecnie do Spółki Infrastruktura Drogowa realizującej projekty w formule buduj oraz projektuj i buduj, w zakresie infrastruktury: drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, przesyłowej poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

 

Inżynier Kontraktu
Miejsce pracy: Wielkopolska, Dolnośląskie

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Nadzór nad realizacją projektu przez Wykonawcę w ramach uprawnień oraz z polityką i procedurami ustanowionymi przez Zamawiającego,
 • Administrowanie, monitorowanie i nadzorowanie personelu Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy robót,
 • Udział w miesięcznych Radach Budowy,
 • Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy z uwzględnieniem szczegółowe analizy Warunków Kontraktowych i obowiązującego praca,
 • Wspomaganie Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z wnioskami Podwykonawców Wykonawcy, w stosunku do których Wykonawca nie uregulował płatności,
 • Weryfikacji propozycji zmian  przedłożonych przez Wykonawcę w zakresie Inżynierii wartości wraz z przekazaniem Opinii Inżyniera Kontraktu Kierownikowi Projektu,
 • Weryfikacji i poświadczenia sporządzonych przez Wykonawców protokołów z inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na i w otoczeniu placu budowy,
 • Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych in-formacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne preferowane w zakresie drogowym,
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń,
 • Minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe na  podobnym stanowisku pracy, na projektach drogowych minimum drogi klasy GP,
 • Podstawowa znajomość  programów - MS Office, MS Project, Auto Cad,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Gotowość do pracy na terenie całej Polski.

 

OFERUJEMY:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • Pakiet benefitów,
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.

 

 

APLIKUJ