Żerań

Budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań

Budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG TERMIKA to strategiczna inwestycja energetyczna dla aglomeracji warszawskiej i jedna z najważniejszych, realizowanych aktualnie przez Spółkę inwestycji w kraju.

Nowy blok energetyczny, który powstanie w Ec Żerań będzie najnowocześniejszą jednostką gazowo-parową w Polsce.

Umowa konsorcjum „Polimex-Mostostal” SA, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. obejmuje dostawę i montaż w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i maksymalnej mocy cieplnej 326 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Zakres prac realizowanych przez „Polimex-Mostostal” to przede wszystkim przygotowanie projektu podstawowego, projektu budowlanego wykonawczego (w zakresie „Polimexu-Mostostalu”) i projektu zamiennego wraz z wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W zakresie „Polimexu-Mostostalu” jest również dostawa i montaż instalacji i systemów pomocniczych (BOP), montaż kotła odzysknicowego i turbiny gazowej. „Polimex-Mostostal” przygotowuje i zarządza placem budowy bloku gazowo-parowego na Żeraniu.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2020. Budowa zostanie przeprowadzona w formule EPC – projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz.

Moc elektryczna bloku brutto 490 Mwe

Moc cieplna bloku maksymalna 326 MWt

Wartość kontraktu na dostawę i montaż w Elektrociepłowni Żerań

Wartość kontraktu na dostawę i montaż w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo-parowego to 982,11 mln zł i 111,93 mln euro, z czego na „Polimex-Mostostal” przypada 381,3 mln zł.

Wraz z kontraktem, zawarta została długoterminowa, na okres 6 lat, umowa na świadczenie usługi serwisowej. Jej koszt nie jest zawarty w budżecie inwestycyjnym projektu.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Galeria zdjęć - budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań

Obrazki galerii: