Żerań

Projekty Żrań 2020
Budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań

Budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG TERMIKA to strategiczna inwestycja energetyczna dla aglomeracji warszawskiej i jedna z najważniejszych, realizowanych aktualnie przez Spółkę inwestycji w kraju.

Nowy blok energetyczny, który powstanie w Ec Żerań będzie najnowocześniejszą jednostką gazowo-parową w Polsce.

Umowa konsorcjum Polimex Mostostal S.A., Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. obejmuje dostawę i montaż w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i maksymalnej mocy cieplnej 326 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Zakres prac realizowanych przez Polimex Mostostal to przede wszystkim przygotowanie projektu podstawowego, projektu budowlanego wykonawczego (w zakresie Polimexu Mostostalu) i projektu zamiennego wraz z wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W zakresie Polimexu Mostostalu jest również dostawa i montaż instalacji i systemów pomocniczych (BOP), montaż kotła odzysknicowego i turbiny gazowej. Polimex Mostostal przygotowuje i zarządza placem budowy bloku gazowo-parowego na Żeraniu.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2020. Budowa zostanie przeprowadzona w formule EPC – projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz.

Moc elektryczna bloku brutto 490 Mwe

Moc cieplna bloku maksymalna 326 MWt

Wartość kontraktu na dostawę i montaż w Elektrociepłowni Żerań

Wartość kontraktu na dostawę i montaż w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo-parowego to 982,11 mln zł i 111,93 mln euro, z czego na Polimex Mostostal przypada 381,3 mln zł.

Wraz z kontraktem, zawarta została długoterminowa, na okres 6 lat, umowa na świadczenie usługi serwisowej. Jej koszt nie jest zawarty w budżecie inwestycyjnym projektu.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

 

Zakończenie Budowy

Wszelkie prace budowlano - montażowe zostały ukończone na przełomie sierpnia/września 2021 w czasie gdy Blok dla celów rozruchowych pracował już od kilku miesięcy. Pierwsza synchronizacja turbozespołu gazowego z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym i pierwsza generacja mocy elektrycznej miały miejsce pod koniec czerwca  roku 2021. Z kolei w sierpniu nastąpiła pierwsza synchronizacja całego Bloku (turbozespołu gazowego i turbozespołu parowego), po której rozpoczęły się prace regulacyjne i testy poszczególnych układów bloku. 6 grudnia 2021 roku zakończył się trwający 720h Ruch Próbny, potwierdzający poprawność pracy Bloku i spełnienie przez blok wymagań kontraktowych oaz wymagań stawianych przez PSE.

Pomiary gwarancyjne  Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B w uzgodnionym z zamawiający zakresie zostały wykonane w grudniu. Aktualnie trwa usuwanie usterek, co nie wpływa na komercyjną eksploatację Bloku. Na wniosek  zamawiającego wykonawca świadczy dodatkowe usługi wsparcia technicznego w prowadzeniu eksploatacji Bloku , które będą trwały do końca  marca 2022 roku.

Galeria zdjęć - budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań