Nieruchomość przy ul. Michalusa w Gorlicach

Przedmiot sprzedaży: nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami produkcyjnymi

Typ własności: użytkownik wieczysty Polimex Mostostal S.A.

Numer księgi wieczystej: NS1G/00045142/6; NS1G/00012341/1

1. Oznaczenie nieruchomości:

 • województwo - podkarpackie
 • powiat - Gorlice
 • obręb - Gorlice
 • numery działek - 517/25; 517/26; 517/44; 517/45
 • powierzchnia działek - 4 934 m2

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

 • Przeznaczenie w MPZP dla wszystkich działek: działka przeznaczona jest pod tereny działalności produkcyjnej o wysokiej intensywności – PP,
 • Nieruchomości położone na obszarze zamkniętym obecnie zamkniętego zakładu rafinerii w Gorlicach. Obszar rafinerii o charakterze przemysłowym.

3. Lokalizacja:

Nieruchomości gruntowe położone  w obrębie zamkniętego, obecnie nie funkcjonującego zakładu dawnej Rafinerii Glimar Gorlice, z dobrym dostępem do centrum miasta Gorlice, z dojazdem do głównej arterii miasta drogi krajowej nr 28. W obrębie kompleksu rafinerii znajduje się bocznica kolejowa, która przebiega w niedalekiej odległości od przedmiotowych nieruchomości. Całość zakładu ogrodzona, lokalizacja w terenie pagórkowatym z silnymi zadrzewieniami i zakrzewieniami o nieuporządkowanym charakterze.

4. Charakterystyka działki gruntowej:

 • nr 517/25 - działka zabudowana budynkiem biurowym  parterowym oraz budynkiem magazynowym. Działka o nieregularnych kształtach, częściowo z utwardzonym placem oraz utwardzoną drogą.
 • nr 517/26 - działka zabudowana budynkiem biurowym parterowym. Budynek zrealizowany  przez obcy podmiot. Pozostała część działki  częściowo utwardzona.
 • nr 517/44 - działka zabudowana budynkiem magazynowym parterowym.  Teren przed budynkiem częściowo utwardzony. Teren poza budynkiem zadrzewiony ze skarpą o dużym nachyleniu.
 • nr 517/45 - działka zagospodarowana budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym  częściowo posadowionym na przedmiotowej działce częściowo na działce sąsiedniej nr 517/41 nie należącej do Polimex Mostostal SA

  . Teren przed budynkiem częściowo utwardzony . Teren poza budynkiem zadrzewiony ze skarpą o dużym nachyleniu.

Dojazd do poszczególnych budynków drogą lokalną wewnętrznego układu sieci drogowej rafinerii. Teren poszczególnych działek nieogrodzony.

+48 22 289 75 09
nieruchomosci@polimex.pl
Typ
Nieruchomości
Kategoria
budynki biurowo-produkcyjne
Sprzedaż/wynajem
Sprzedaż
Łączna powierzchnia działki
4934.00
Lokalizacja
ul. Józefa Michalusa 1
38-300, Gorlice
Gorlice