Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2018 roku.

Wyniki giełdowe IIIQ 18

 

Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po III kwartale 2018 r. wyniosły 1.198 mln PLN i są wyższe o 388 mln PLN względem przychodów operacyjnych za pierwsze półrocze 2018 r. EBITDA Grupy Kapitałowej po III kwartale 2018 r. wyniosła 13 mln PLN i jest wyższa o 7 mln PLN w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy tego roku.

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
za okres I-III kwartał 2018 roku w mln PLN

III Q GK PxM

 

Jednocześnie przychody operacyjne „Polimex-Mostostal” SA wyniosły za I - III kwartał 2018 r. 351 mln PLN i są wyższe o 121 mln PLN względem przychodów operacyjnych za pierwsze półrocze 2018.

EBITDA Spółki wyniosła za I-II kwartał 2018 r. -6 mln PLN i jest wyższa o 11 mln PLN w porównaniu do wyniku za pierwsze sześć miesięcy tego roku.

Wybrane dane finansowe „Polimex-Mostostal” SA
za okres I- III kwartał 2018 roku w mln PLN

III Q PxM

 

„Konsekwentnie realizujemy założone na ten rok plany dla całej Grupy Kapitałowej. Zakończony już III kwartał 2018 roku, upłynął na intensywnej pracy nad realizowanymi przez nasze Spółki projektami i dalszemu budowaniu portfela nowych zamówień w segmentach nafta, chemia i gaz, energetyka, produkcja, budownictwo przemysłowe i ogólne. Szukamy Klientów zarówno w Polsce jak i za granicą. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie będą miały miejsce ważne przedsięwzięcia i gdzie nasze kompetencje mogą być wykorzystane.” powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu „Polimex-Mostostal”.

Ostatnie miesiące tego roku to okres dobrej koniunktury na rynku. Ogromny popyt na usługi budowlane i kumulacja prac doprowadziła do istotnego wzrostu cen materiałów budowlanych i usług wykonawczych, a to negatywnie wpływa na rentowność firm budowlanych i to bez względu na ich wielkość.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, intensywnie pracujemy nad odbudową EBITDA względem wyników po II kwartale 2018 roku (wzrost EBITDA po III kwartale br. o 7 mln PLN Grupy Kapitałowej czyli 6 mln PLN versus obecne 13 mln PLN).

Osiągnięta przez nas wysokość przychodów operacyjnych z ostatnich miesięcy to przede wszystkim wynik intensywnej pracy wszystkich Spółek.

Szukamy oszczędności, pilnujemy kosztów i podejmujemy działania związane z ich optymalizacją. Dyscyplina kosztowa połączona z ciężką pracą i rozsądnym zarządzaniem projektami powinna dać dobre efekty. To kluczowe, abyśmy poprawili wyniki finansowe, co jest ważne dla naszych akcjonariuszy.” – powiedział Maciej Korniluk, wiceprezes zarządu „Polimex-Mostostal” ds. finansowych.

„Chcemy mieć zdrowy portfel zamówień w każdym segmencie naszej działalności. Nasz portfel zamówień na 2019 rok, choć nie jest oparty na dużych projektach, stale się powiększa.

Warto podkreślić, że tzw. backlog czyli portfel realizowanych projektów prawie w 60% stanowią dziś średnie i mniejsze projekty.

Po pozytywnym zakończeniu wieloletniego sporu z GDDKiA organicznie wracamy na rynek budownictwa infrastrukturalnego. Dalej rozwijamy nasze kompetencje w sektorze szeroko rozumianego budownictwa. Zakładamy, że „Polimex-Mostostal” będzie wielosegmentową grupą budowlaną.” – dodał Przemysław Janiszewski, wiceprezes zarządu Polimex-Mostostal odpowiedzialny za obszar operacyjny.