Informacje dotyczące negocjacji ugody z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

ID

 

Zarząd „Polimex-Mostostal” SA informuje, że 17 lipca 2018 r, po długim procesie negocjacji, doszedł do porozumienia w przedmiocie zawarcia ugód pomiędzy Spółką oraz pozostałymi stronami poniżej wymienionych kontraktów infrastrukturalnych: Skarbem Państwa – Generalną Krajową Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”) oraz Konsorcjantami: Doprastav AS, MSF Engenharia S.A. i MSF Polska Sp. z o.o.

Ugody dotyczą wzajemnych roszczeń dochodzonych w postępowaniach sądowych lub innych mogących powstać z tytułu umów, których przedmiotem były projekty:

  1. Projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295 + 850 (od węzła Stryków 1 bez węzła do km 335+937,65,
  2. Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) –Żywiec,
  3. Budowa autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581 + 250 do km 622 + 450.

Łączna wartość przedmiotu sporu wynikająca z toczących się spraw sądowych z GDDKiA w przedmiocie w/w Umów z powództwa Spółki i Konsorcjantów wynosi: (i) 612.780.677,00 PLN, (ii) z powództwa GDDKiA: 511.101.779,00 PLN.

Ugody będą zawarte przed sądem w ramach poszczególnych postępowań sądowych z GDDKiA, w konsekwencji czego postępowania zostaną umorzone. Zawarcie ugody, a co za tym idzie, umorzenie poszczególnych postępowań wymaga zgody właściwego sądu, przed którym prowadzone są postępowania.

Ponadto, w związku z zamiarem zakończenia sporów z GDDKiA, Spółka wraz z Konsorcjantami doszły do porozumienia co do konieczności uregulowania kwestii związanych z występującymi pomiędzy nimi roszczeniami, które powstały lub mogą ewentualnie powstać z tytułu wykonywania przez poszczególne podmioty prac w zakresie ww. Umów.

Zawarcie ugód z GDDKiA i porozumień z Konsorcjantami nie powinno mieć negatywnego wpływu na wynik EBITDA.

O kolejnych czynnościach związanych z tym procesem Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.