Kolejny projekt drogowy Polimex Mostostal

drogi

 

Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal S.A. i należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal Spółka Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. zawarło 19.08.2020 r. z Gminą Jarocin umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie”.

Roboty podzielone są na dwa etapy i obejmują:

Etap I: Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu ul. Poznańskiej i ul Wojska Polskiego w Jarocinie” – branża projektu drogowa od km 0+114,50 do km 0+773,50

Etap II: Przebudowa drogi gminnej nr 607627P

Prace na projekcie rozpoczynają się już w czerwcu 2020 r. natomiast zakończenie projektu planowane jest na październik 2021.

Wartość Kontraktu to 24 587 977,05 zł brutto.

Kontrakt będzie realizowany przez spółkę Polimex Infrastruktura. Jest to kolejny projekt drogowy w Polimex Mostostal.