Polimex Infrastruktura zmodernizuje zespół poligonowo – szkoleniowy w Ustce

Ustka

W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni a Polimex Infrastruktura sp. z o.o. na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja zespołu poligonowo – szkoleniowego w Ustce”.

Termin realizacji wynosi 33 miesiące od daty podpisania umowy.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ma charakter ryczałtowy i wyniesie 41 557 518,84 zł brutto.

W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie hala i poligony szkoleniowe, a także zintegrowane stanowisko do ćwiczeń z zakresu walki z woda i pożarami na okręcie. Jest to kolejny projekt realizowane przez Polimex Infrastruktura sp. z o.o. dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni. Z dumą można stwierdzić, że Spółka bierze czynny udział w realizacji zadań bezpośrednio związanych z poprawą bezpieczeństwa Naszego Kraju.