Polimex Mostostal S.A. oraz TEDOM a.s. uruchamiają wspólne przedsięwzięcie biznesowe Spółkę joint venture - POLIMEX ENERGO sp. z o.o

eco

 

W dniu 15.01.2024 roku Polimex Mostostal S.A. oraz TEDOM a.s. zawarły warunkową umowę powołania Spółki joint venture - Polimex Energo sp. z o.o. Dzięki uprawomocnienia się wyników postępowania przed organami antymonopolowymi - Spółka rozpoczyna działalność operacyjną.

Polimex Energo sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym podmiotem działającym w obszarze outsourcingu energetycznego w zakresie produkcji i sprzedaży ciepła, chłodu i energii elektrycznej pochodzących z wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, LPG, LNG, biogazem lub gazem kopalnianym.

Działalność Spółki wpisuje się w strategię działalności obu grup kapitałowych, którym zależy na rozszerzaniu zakresów działalności o segment małej i średniej energetyki oraz usług dla przemysłu.

Oferta Polimex Energo wspiera transformację energetyczną w Polsce bez zaangażowania finansowego Klienta. Dzięki oferowanemu modelowi współpracy, Klient będzie miał zainstalowaną nową, efektywną jednostkę kogeneracyjną, a w całym okresie współpracy Polimex Energo będzie dostarczać mu ciepło po cenie niższej niż w przypadku produkcji własnej w kotle gazowym.

W praktyce oznacza to, że klient, bez konieczności inwestowania ani złotówki, będzie miał zainstalowaną nową jednostkę kogeneracyjną w swojej firmie lub ciepłowni i będzie czerpał trzy główne korzyści: tańsze ciepło niż jest w stanie sam wytworzyć, stabilny dochód z dzierżawy gruntu, na którym zainstalowana jest jednostka, a jego system cieplny może stać się efektywnym systemem grzewczym bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

„Polimex Energo zapewniać będzie swoim klientom nie tylko komfort cieplny w oparciu o niskoemisyjne źródła energii, lecz także we współpracy z klientami realizować będzie działania związane z poprawą efektywności energetycznej źródeł oraz instalacji odbiorczych, a także świadczyć będzie usługi okołoenergetyczne. Współpraca z Klientem nie wymaga angażowania jego środków finansowych, inwestycja jest w pełni finansowana przez Polimex Energo sp. z o.o. Takie podejście, przy świadomości różnej sytuacji gmin i trudnym procesie pozyskiwania wsparcia finansowego pozwoli na przyspieszenie procesu dekarbonizacji.” – Krzysztof Figat – Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Polimex Energo angażuje się w aktywne uczestnictwo w zwiększaniu majątku produkcyjnego w lokalnych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i zakładach przemysłowych. Przedsięwzięcie to koncentruje się na zwiększaniu efektywności energetycznej w tych podmiotach, przy jednoczesnym łagodzeniu obciążeń finansowych poprzez ukierunkowane strategie optymalizacji kosztów.” – Ladislav Zeman – Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Tedom a.s.

„Widząc potrzebę transformacji energetycznej zmierzającej ku pełnej dekarbonizacji, zamierzamy wspierać zmiany w branży ciepłowniczej i przemyśle. Formuła współpracy pozwoli nam elastycznie podchodzić do współpracy z Klientem, u którego będziemy montować własne rozwiązania technologiczne dostarczając Klientowi konieczne media” – Michał Rzyman – Prezes Zarządu Tedom Poland sp. z o.o.

„Współpraca z Klientem każdorazowo poprzedzona jest doradztwem techniczno – ekonomicznym, wraz z kompleksową analizą zapotrzebowania i profilu konsumpcji. Dzięki temu – wspólnie analizujemy gospodarkę energetyczną zakładu lub systemu ciepłowniczego i robimy pierwszy z wielu kroków ku neutralności klimatycznej”. – Radosław Przybysławski – Prezes Zarządu Polimex Energo sp. z o.o.

Polimex Mostostal S.A. to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz inżynierii środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

 

Firma działa na rynku od 1945 r. Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

Grupa Tedom od 1991 roku i dostarcza kompleksowe rozwiązania dla rozproszonej energetyki, w tym dla rynku ciepłowniczego oraz przemysłu w oparciu o czyste i elastyczne źródła energii w różnych wersjach zabudowy tj. kontenerowych, otwartych, dźwiękochłonnych.

W ciągu 33 lat działalności grupa TEDOM dostarczyła ponad 9 000 jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy ponad 3 600 MW do ponad 40 krajów. W 7 z nich, w tym w Polsce, posiada własne spółki.

W Polsce zainstalowane zostało ponad 200 jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej niemal 180 MW.

Rozwiązania TEDOM wspierają klientów w transformacji energetycznej.

Właścicielem Grupy TEDOM jest Jet Investment, jedna z największych czeskich firm zarządzających funduszami private equity. Jet Investment działa również w Polsce, gdzie w 2023 roku firma otworzyła biuro i zapowiedziała zainwestowanie 100 mln euro w przejęcia firm z sektora przemysłowego w ciągu kilku lat. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez Jet Investment przekracza 500 mln euro. Firma specjalizuje się w budowaniu grup przemysłowych, wsparciu ekspansji zagranicznych, restrukturyzacji firm produkcyjnych oraz realizacji planów sukcesji w firmach rodzinnych.