Polimex Mostostal S.A. z pozytywnymi wynikami finansowymi za 3Q 2023

3q

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal po raz kolejny zanotowała pozytywne wyniki finansowe.

Po trzech kwartałach 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły 2 400 mln PLN i są niższe o 16% niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku wyniosła 121 mln PLN, co przekłada się na osiągniętą marżę EBITDA na poziomie 5,0%.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za okres styczeń - wrzesień 2023 roku wynosi 54 mln PLN,  co przekłada się na marżę zysku netto w wysokości 2,2%.

Wybrane dane finansowe za 3Q 2023 rok w mln PLN

w mln PLN

IIIQ 2022 r.

IIIQ 2023 r.

zmiana w %

PRZYCHODY OPERACYJNE

2 873

2 400

-16%

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

138

89

-36%

EBITDA

167

121

-28%

WYNIK NETTO

118

54

-54%

„Prezentujemy Państwu dziś pozytywne wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku to 2 400 mln PLN przychodów ze sprzedaży i kolejne nowe strategiczne kontrakty.

Zgodnie z planem rozwoju i wcześniejszymi deklaracjami dywersyfikujemy portfel zamówień o kontrakty na projekty inne niż czysto energetyczne. Możemy pochwalić się dwoma strategicznymi nowymi projektami w segmencie nafta, chemia, gaz jakie realizujemy dla Grupy Orlen – pierwszy kontrakt to Projekt Olefiny lll („Pakiet K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin”). Wartość prac przypadająca na Grupę Kapitałową Polimex Mostostal to 3.4 mld PLN netto, a drugi to projekt nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, w województwie warmińsko-mazurskim dla Orlenu Południe (wartość przypadająca na Grupę Kapitałową Polimex Mostostal to 386,2 mln PLN netto oraz 32,3 mln EURO netto).

Tym samym rozwijamy nowe kompetencje i zbieramy doświadczenie do ofertowania projektów tego typu, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Z pozyskanych od stycznia 2023 r. projektów energetycznych realizujemy nowy strategiczny kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybnik, o wartości 3,05 mld PLN netto + 0,76 mld PLN netto (późniejszy wieloletni serwis), w tym dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal 1,37 mld PLN netto dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W segmencie budownictwa infrastrukturalnego rozpoczęliśmy budowę Bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (wartość: 214,65 mln PLN dla LOT Aircraft Maintenance Services).

Kontynuujemy prace na rozpoczętych w latach poprzednich projektach, m. in. Kończymy realizację budowy Bloku energetycznego o mocy 100 Mwe i 300 MWt dla Grupy Azoty PUŁAWY, weszliśmy w fazę końcową budowy dwóch bloków gazowo–parowych w PGE GiEK S.A. oddział Elektrowni Dolna Odra. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy nowej EC Czechnica, a nowa kotłownia szczytowo-rezerwowa została już oddana do eksploatacji.

Realizujemy projekt energetyczny na budowę źródła kogeneracyjnego oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego dla PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

W Olsztynie, gdzie realizujemy nasz największy obecnie infrastrukturalny projekt, jesteśmy już na finiszu. Rozpoczynamy ostatnie testy i próby. W najbliższych dniach odbędą się pierwsze przejazdy tramwajów po zbudowanej przez nas linii tramwajowej.

Intensywnie pracujemy nad wzmacnianiem portfela zamówień na kolejne lata, choć dużym wyzwaniem dla całego rynku budowlanego jest widoczne zmniejszenie liczby nowych projektów, co powoduje z kolei wzrost konkurencji i presję na obniżanie marż. Wciąż niestabilna jest sytuacja na rynku pracy i dostępność materiałów budowlanych. Nie wiemy także jakie dalsze konsekwencje wynikną z przedłużającej się wojny na Ukrainie.

Chcemy powiększyć nasz portfel o kolejne rentowne kontrakty na przyszłe miesiące i lata
oraz w pełni wykorzystać potencjał spółek z Grupy. Mamy doświadczone zespoły projektowe, zaplecze produkcyjne, czyli solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji ambitnych projektów."
– powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

 „Wynik netto Grupy Kapitałowej za 3Q 2023 r. jest niższy o 64 mln PLN od wyniku za 3Q 2022 r. i stanowi marżę 2,2%. Główną przyczyną takiej zmiany są niższe wyniki Segmentu Produkcja (rekordowy poziom w 2022 r.) oraz większe obciążenie podatkiem odroczonym. Wyniki Grupy Kapitałowej pozostają pod presją procesów związanych z waloryzacją kontraktów z uwagi na nadzwyczajne wzrosty kosztów realizacji.  

Grupa Kapitałowa w po trzech kwartałach 2023 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 89 mln PLN.

Po trzech kwartałach br., wypracowaliśmy najwyższe przychody ze sprzedaży w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie oba segmenty stanowiły 72% całkowitych przychodów. Z uwagi na dywersyfikację portfela w przyszłych okresach spodziewany jest wzrost przychodów w segmencie nafta, gaz, chemia.

Płynność finansowa Grupy Kapitałowej utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na koniec 3Q 2023 r. saldo środków pieniężnych było równe zadłużeniu oprocentowanemu. Przepływy pieniężne netto w 3Q 2023 r. – ujemny poziom związany m.in. z realizacją projektów strategicznych (realizacja planowanych wcześniej przepływów a także z procedowanymi waloryzacjami cen kontraktów.

W wynikach za trzy kwartały 2023 roku 25% naszych przychodów, czyli 597 mln PLN zrealizowaliśmy za granicą. W analogicznym okresie 2022 r. był to udział 15%.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec września 2023 roku jest dwukrotnie większy niż we wrześniu 2022 r. i wynosi 8,0 mld PLN, co zapewnia nam stabilny poziom przychodów w najbliższych latach.

Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela rentownych zamówień. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe Polimex Mostostal dzięki efektywnemu zarządzaniu spółką, profesjonalizmie i zaangażowaniu pracowników, a także kontroli kosztów jaką utrzymujemy.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.