Polimex-Mostostal zbuduje kolejną proekologiczną instalację katalitycznego odazotowania spalin

Zdjęcie podpisanie umowy - SCR-y Dolna Odra

25 września 2018 r. w Nowym Czarnowie, Polimex-Mostostal SA oraz Polimex-Energetyka Sp. z o. o., działające w konsorcjum z SBB ENERGY SA zawarły umowę ze spółką należącą do Grupy Kapitałowej  PGE - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na ,,Dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra" w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Inwestycja, która powstanie na blokach energetycznych nr 5, 6, 7 i 8, pozwoli na dostosowanie Elektrowni Dolna Odra do zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikające z konkluzji BAT/BREF, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. W praktyce wpłynie to znaczną poprawę jakości powietrza w Szczecinie

Instalacja odazotowania spalin budowana będzie w oparciu o technologię katalityczną (SCR) z zabudową klapy obejściowej na czas rozruchu. W ramach prac zostaną wymienione wentylatory spalin, a obrotowe podgrzewacze powietrza przejdą modernizacje. Wszystkie prace będą wykonywane w czasie planowych remontów kapitalnych poszczególnych bloków. Pierwsze odstawienie jednostek wytwórczych objętych programem powinno nastąpić w październiku 2019 roku.

Wartość kontraktu wynosi prawie 200 mln zł netto. Wynagrodzenie z tytułu realizacji tej umowy przypadające na Polimex-Energetyka Sp. z o. o. i Polimex-Mostostal SA wyniesie łącznie ponad 40 mln złotych netto. Ostateczna kwota zostanie ustalona po finalnym potwierdzeniu zakresu prac w ramach konsorcjum. Termin zakończenia prac planowany jest na IV kwartał 2021 roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejna, ważna dla polskiej gospodarki proekologiczna instalacja zostanie przez nas zbudowana. Realizacja tej inwestycji nie tylko pozwoli na przedłużenie pracy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, ale przede wszystkim wpłynie na prawie trzykrotne zmniejszenie emisji tlenków azotu do atmosfery, co znacznie poprawi jakość powietrza w Szczecinie.

Wielokrotnie udowodniliśmy nasze kompetencje w realizacji specjalistycznych inwestycji w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Projekt Dolna Odra, to trzecia instalacja SCR (instalacji katalitycznego odazotowania spalin), którą realizujemy.  – powiedział Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal.

To kolejna proekologiczna inwestycja w zachodniopomorskim oddziale spółki PGE GiEK, która poprawi jakość powietrza w Szczecinie. O naszej ekologicznej świadomości świadczy również fakt, że już dzisiaj przygotowujemy się intensywnie do wejścia w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z tzw. Konkluzji BAT, nałożonych przez Unię Europejską, a realizowana polityka inwestycyjna uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarcze interesy naszego kraju – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Warto przy tej okazji przypomnieć o innych inwestycjach proekologicznych w Szczecinie, które są w trakcie realizacji. W Elektrociepłowni Pomorzany, która również należy do PGE GiEK, budujemy instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Wszystkie te prośrodowiskowe działania, włączając w to dzisiejszą umowę, świadczą o naszym poczuciu odpowiedzialności za bycie liderem wśród wytwórców energii elektrycznej i ciepła dla regionu, z poszanowaniem środowiska, w którym żyjemy i powietrza, którym oddychamy.