Spółka Naftoremont-Naftobudowa wybrana najbezpieczniejszą firmą pod kątem wymagań bezpieczeństwa przestoju remontowego TA2020 w Rafinerii Total

złoty hełm

 

W dniu 06/10-2020 r. Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal otrzymała nagrodę złotego hełmu (Safety Award) i została wybrana jako Partner Tygodnia (CW40) przestoju remontowego TA2020 w Rafinerii Total, podczas którego realizowany jest przez Spółkę remont instalacji krakingu katalitycznego (Fluid Catalytic Cracking unit).

Otrzymana nagroda potwierdza jakość i wysokie zorientowanie Spółki Naftoremont-Naftobudowa na bezpieczeństwo i zapewnienie jak najlepszych warunków pracy dla Pracowników.

Oprócz symbolicznego złotego hełmu Naftoremont-Naftobudowa ma możliwość wyboru jednej z 10 wskazanych przez Total Raffinaderij Antwerpen organizacji charytatywnych, dla której przekazane zostanie z tej okazji 1.000 EUR.