Aktualności

RSS

Dzisiaj, tj. 11 sierpnia Polimex-Mostostal S.A. podpisał umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na budowę Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Budynek o kubaturze ponad 34 tys. metrów sześciennych i powierzchni użytkowej 7500 m2 ma powstać w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury. Wartość umowy 44,9 mln złotych netto. Termin zakończenia robót: 2011.
W porównaniu do I półrocza 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w I półroczu 2008 r. o 34 proc. i wyniosły 2 032 150 tys. zł. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 7,7% proc. i sięgnął 57 695 tys. zł. Po I półroczu 2008 r. zysk operacyjny wyniósł 114 242 tys. zł i było 41,2% proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r. Marża netto w I półroczu 2008 r. wyniosła 2,8 proc. Natomiast w II kwartale 2008 r. w porównaniu do II kwartału 2007r. sprzedaż wzrosła o 31 % i wyniosła 1 111 435 tys.,…
Spółka Torpol w 100% zależna od Polimex-Mostostal S.A., rozszerzyła dotychczasową współpracę ze Spółką Feroco S.A. podpisując w dniu 30 lipca br. umowę spółki Linea. W nowym podmiocie Torpol i Feroco objęły po 50%. Spółka ta będzie zajmowała się realizacją prac projektowych w zakresie infrastruktury kolejowej, a w szczególności projektowaniem nowobudowanych i modernizowanych linii transportu kolejowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Coraz więcej kolejowych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jest w…
Dzisiaj, tj. 29 lipca, podpisano umowę na budowę na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. nowej stacji uzdatniania wody. W zakres prac wchodzą: wykonanie projektu, roboty budowlane, dostawy urządzeń technologicznych i ich montaż, rozruch oraz przekazanie kompletnej stacji do eksploatacji. Konieczność oszczędzania zasobów wód o wysokiej jakości, pogarszająca się jakość wód powierzchniowych, stale podnoszone wymogi ochrony środowiska naturalnego oraz wzrost opłat za zanieczyszczenia coraz bardziej dają się…
Polimex-Mostostal w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2008 r. podpisał umowę o wartości 120,6 mln zł brutto. Giełdowa spółka jako generalny wykonawca wybuduje w Lublinie węzeł ekspedycyjno-rozdzielczy dla Poczty Polskiej. Dnia 26.07.2008 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę na budowę węzła ekspedycyjnorozdzielczego dla Poczty Polskiej w Lublinie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 120 606 821 zł brutto, z czego na Polimex przypada 78 proc., na konsorcjanta – firmę Optronik – 22 proc. Jest to jedna z największych…
W dniu dzisiejszym tj. 24 lipca 2008 roku Polimex-Mostostal otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN w Siedlcach. Polimex-Mostostal na tym terenie rozbuduje swoje zdolności produkcyjne wyrobów stalowych oraz cynkowania ogniowego. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zapotrzebowanie na wyroby i usługi Spółki, możliwości produkcyjne i organizacyjne oraz wyniki ekonomiczne,…
Oferta na budowę Centrum Biblioteczno–Informacyjnego, na kwotę blisko 55 mln zł, złożona przez Polimex-Mostostal, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W dniu 30 czerwca br. oferta Polimex-Mostostal została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na budowę Centrum Biblioteczno–Informacyjnego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury. Cena brutto oferty wynosi 54 798 tys. zł. Polimex-Mostostal…
W dniu 23 czerwca 2008 r. Polimex-Mostostal podpisał znaczącą umowę z Technip Polska w ramach Programu 10+ dla Grupy LOTOS. Umowa dotyczy prefabrykacji i montażu rurociągów wraz z malowaniem i izolacją oraz montażu aparatów, maszyn i pakietów dla instalacji MHC (hydrokrakingu). Szacunkowe wynagrodzenie Polimex-Mostostal za wykonanie prac wyniesie 221 157 tys. zł. netto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Polimex jest jednym z najbardziej liczących się producentów…
Polimex-Mostostal dostarczy kolejne konstrukcje stalowe dla Grupy Lotos. Dnia 09.05.2008 r. Polimex-Mostostal S.A. podpisał kolejny kontrakt z Grupą Lotos na dostawę i montaż kilku tysięcy ton konstrukcji stalowych pod rurociągi technologiczne i media pomocnicze dla zakładu w Gdańsku w ramach Programu 10+. Kontrakt obejmuje również wykonanie płyty Żelbetowej dla instalacji LPG oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej, a także opracowanie dokumentacji warsztatowej. Wartość kontraktu wynosi 21.770.…
Polimex-Mostostal zwiększył udział w Zakładach Remontowych Energetyki Kraków do 70 proc. Spółka za kwotę 247,5 tys. zł nabyła 27proc. udziałów w ZRE Kraków, świadczących usługi na rzeczprzemysłu energetycznego i budowlanego. W dniu 13 maja 2008 r. Polimex-Mostostal S.A. za kwotę 247,5 tys. zł nabył od Budimex Dromex S.A. 4 950 udziałów w Zakładach Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., stanowiących 26,61 proc. kapitału zakładowego. Od stycznia br. Polimex-Mostostal był już posiadaczem 42,73 proc. udziałów w…