Decyzja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego