Dopuszczenie, wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii H