Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 22/2008

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)