Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.