Informacja o wyborze oferty złożonej przez Polimex-Mostostal S.A.