Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 52/2006

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji