Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez członka Zarządu