Ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Polimex- Mostostal S.A.