Oświadczenie Rafako S.A. o odstąpieniu od Wstępnych warunków umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr 2/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR                                                        

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 6 października 2021 roku, nr 43/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku oraz nr 46/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło oświadczenie od Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu („Rafako”) o odstąpieniu przez ten podmiot od zawartych w dniu 12 listopada 2021 roku Wstępnych warunków umowy inwestycyjnej dotyczącej Rafako (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 46/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku) oraz odstąpieniu od procedowania Listu intencyjnego (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 6 października 2021 roku) w jego obecnym brzmieniu i układzie podmiotowym (Rafako nie było stroną Listu intencyjnego, jednak przewidywano współpracę tego podmiotu m.in. w związku z możliwym przeprowadzeniem badania due dilligence).