Podpisanie aneksów do umów związanych z realizacją pięcioletniego Programu Emisji Obligacji