Podpisanie aneksu do listu intencyjnego związanego z "Budową fabryki opon, budynku biurowego wraz z budynkami pomocniczymi w Stargardzie Szczecińskim"