Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                       

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze przez Miasto Konin („Zamawiający”) oferty konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółka (jako lider konsorcjum) oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta, partner konsorcjum) (łącznie jako „Wykonawca”), jako najkorzystniejszej w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na realizację zadania pn. „Budowa połącznia ul. I.Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” („Zadanie”). Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Zadania wyniesie 72.440.687,64 PLN brutto.

O zawarciu umowy na realizację Zadania i o jej warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.