Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, w dniu dzisiejszym otrzymał od PERN S.A. z siedzibą w Płocku („Zamawiający”) wiadomość o wyborze oferty Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „NN”) złożonej razem z AGAT S.A. z siedzibą w Koluszkach jako najkorzystniejszej w ramach prowadzonego przez Zamawiającego postępowania na realizację zadań pn.: „Zadanie nr 1 - Budowa zbiorników magazynowych 2x10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie; Zadanie nr 2 - Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach” ("Zadania").

Wynagrodzenie za realizację Zadań wynosi 107.000.000,00 złotych netto, z czego na NN przypada wynagrodzenie w wysokości 55.819.870,00 złotych netto.

O zawarciu umowy na realizację Zadań i o jej warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.