Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej