Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 61/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%            

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2020 roku.