Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Polimex-Mostostal S.A. w dniu 28 czerwca 2007 r.