Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 30/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2022 r. na zlecenie Spółki wystawiony zostały:

  1. aneks do gwarancji dobrego wykonania kontraktu na kwotę 59.650.000,00 PLN wydanej na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2019 roku z późn. zm., zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby zabezpieczenia wykonania kontraktu zawartego z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na budowę kompletnego bloku energetycznego ciepłowniczo-kondensacyjnego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach („Kontrakt Puławy”),
  2. aneks do gwarancji dobrego wykonania kontraktu na kwotę 46.340.000,00 PLN wydanej na potrzeby zabezpieczenia wykonania Kontraktu Puławy, na podstawie umowy z dnia 31 maja 2017 r. z późn. zm., zawartej pomiędzy Spółką, Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o., Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako zobowiązanymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

przedłużające okresy obowiązywania powyżej wskazanych gwarancji bankowych do dnia 22 lutego 2023 r.